* Một số lưu ý sử dụng sản phẩm khi in

- Một số loại giấy lâu khô, khuyến cáo khi in hết sức lưu ý chờ khô mực in.
- Đối với các sản phẩm đặt biệt hoặc đặt sản xuất theo yêu cầu, lưu ý thời gian nhận hàng từ: 5-15 ngày (tùy theo từng sản phẩm)